Služby

      Provádíme:
  • Kontroly spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010
  • Čistění spalinových cest a spotřebičů
  • Vložkování komínů
  • Opravy komínových hlav, rekonstrukce komínů
  • Výměna vybíracích a vymetacích dvířek
  • Konzultace
       Vše včetně vystavení zprávy o provedené kontrole a zajišťění zprávy revizní.